„Изграждане на национална метрологична мрежа” към Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление”

28-09-2022г.

Уважаеми колеги, клиенти и партньори,

Екипът на БИМ ангажиран с реализацията на мярката „Изграждане на национална метрологична мрежа” към Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление”, Ви уведомява, че разработката на модула „Мониторинг на заобикалящата среда” се намира в своята заключителна фаза. Към настоящия момент, модула се използва активно от 3 отдела на БИМ, ГД НЦМ, а именно:

  • Механични измервания (7 датчика с общо 24 канала);
  • Електрични измервания (5 датчика с общо 10 канала);
  • Дължина и време (3 датчика с общо 6 канала).

До момента системата демонстрира високата стабилност и ефективност, но за окончателното приключване на заключителната фаза е необходимо извършване на тестове във външни лаборатории. Това би ни позволило да съберем информация за работата на системата в среда извън постоянното наблюдение от страна на екипа на БИМ. Също така за нас е от изключителна важност да получим информация за контрактните Ви нужди и условия на работа.

В тази връзка БИМ обявява кампания по набиране на тестови лаборатории за изпитване в работни условия на система за мониторинг.

Моля, ако желаете да се включите в тестването на системата за мониторинг на заобикалящата среда да попълните заявление за участие в срок до 07.10.2022 г.

Очакваме да работим заедно

https://docs.google.com/forms/d/16Pj0-GI-8V2qbUJTOJ4n9MwjGnlI7iwrKbNjWA363Bw/viewform?edit_requested=true