Премини към горна навигацияПремини към лява навигацияПремини към съдържаниеПремини към търсене
Начало >

БИМ – с принос за присъдиняване на Република България като асоцииран член към Европейската космическа агенция

16.04.2015 18:02:01

На 08.04.2015 г. Министърът на икономиката г-н Божидар Лукарски подписа Споразумение за присъединяване на Република България като асоцииран член към Европейската космическа агенция (ЕКА). Предстои ратифициране на споразумението в Народното събрание. През октомври 2014 г., на организирана от Министерство на икономиката среща, Българският институт по метрология, като партньор в подписания Меморандум за сътрудничество с „Клъстер Аерокосмически технологии, изследвания и приложения” взе участие в представянето на България пред ЕКА. Беше изнесена презентация с възможностите на БИМ за участие в проекти на ЕКА и бяха проведени дискусии с представителите на ЕКА.

С подписването на   споразумението, пред страната се откриват широки възможности за активизиране на научния и индустриален потенциал, осигуряване на достъп до върхови технологии и развитие на бизнес в аерокосмическия сектор. Съгласно заложеното в споразумението България ще се включи и в петгодишната програма на Европейската космическа агенциа (ЕКА) – „План за коопериране на европейски държави”, създадена специално за новоприетите държави-членки на Европейския съюз.

Министерство на икономиката и Европейската космическа агенция организират Информационен ден за представяне на предложения за тръжна процедура по плана на европейските коопериращи държави. 

повече..

Представители на БИМ ще участват в 31-та годишна среща на Комитета на WELMEC в гр. Белград, Република Сърбия

16.04.2015 16:51:04

 

От 5 до 7 май, 2015 г. в гр. Белград, Република Сърбия ще се проведе 31-та годишна среща на Комитета на WELMEC - Европейска организация за сътрудничество в областта на законовата метрология. Домакин на срещата ще бъде Институтът по метрология на Република Сърбия.

Участие в срещата ще вземат председателят, заместник-председателят на БИМ и главният директор на главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” в БИМ.

БИМ е пълноправен член на WELMЕC от 2007 г. Годишната среща на Комитета на WELMEC е главният контролиращ и вземащ решения форум за постигане на хармонизиран и последователен подход към европейската законова метрология и за прилагане директивите от Нов подход – за везни с неавтоматично действие (NAWI) и средства за измерване (MID).

Програмата на годишните срещи на комитета включва обсъждане на всички аспекти от работата на WELMEC, резултати от приети стратегии, предложения, свързани с директивите, отчет от работата на работните групи към WELMEC, презентации на сродни и международни организации и др. Определят се и тенденциите за развитие на европейската законова метрология, обсъждат се предложения за промяна в европейското законодателство по метрология, дава се възможност за пряк достъп до актуална информация за стратегии и обмяна на опит.


повече..

XII-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕТРОЛОГИЯ 2015”

07.04.2015 18:37:06

На 20.05.2015 г. ще се проведе XII-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕТРОЛОГИЯ 2015“ с мото  „Измервания и светлина“.  Конференцията е част от националната програма за честване на Международната година на светлината (IYL - 2015) и ще се проведе под патронажа на Министъра на икономиката. Повече информация...

повече..

Утвърдени национални еталони на Република България

13.08.2014 13:21:42

Правителството прие решения за утвърждаване на следните еталони като Национални еталони на Република България:

         · Национален еталон на единицата за температура в обхват от минус 38,8344 ºС до 660,323 ºС

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5988&g=
 

         · Национален еталон на токови и напрежителни отношения при 50 Hz

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=6052&g=

повече..


Този сайт е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България по Договор № BG 161РО 003-4.3.01-0002-С0001 от 08.09.2009 г. - "Подобряване на инфраструктурата по качество и на предлаганите от Българския институт по метрология услуги – фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Български институт по метрология и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.