Премини към горна навигацияПремини към лява навигацияПремини към съдържаниеПремини към търсене
Начало >

Утвърдени национални еталони на Република България

13.08.2014 13:21:42

Правителството прие решения за утвърждаване на следните еталони като Национални еталони на Република България:

         · Национален еталон на единицата за температура в обхват от минус 38,8344 ºС до 660,323 ºС

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5988&g=
 

         · Национален еталон на токови и напрежителни отношения при 50 Hz

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=6052&g=

повече..

Метрологията и глобалното енергийно предизвикателство

23.05.2014 10:55:06

 

По случай отбелязването на Световния ден на метрологията на 20 май 2014 г. бе проведена ХI-та научно-практическа конференция "Метрология 2014"  с мото "Измерванията и глобалното енергийно предизвикателство".

Конференцията бе под патронажа на министъра на икономиката и енергетиката, г-н Драгомир Стойнев. На нея присъстваха над 130 метролози, учени, представители на частни и обществени организации.

Събитието бе открито от ръководителите на организациите, негови съорганизатори - доц. д-р Димитър Станков, председател на Българския институт по метрология, д-р физ. Весела Константинова, председател на Съюза на метролозите в България и инж. Стефан Цанков, председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

повече..

Нотифициран орган (NB) № 1957

28.04.2014 14:54:51

Уважаеми Госпожи и господа,

БИМ е нотифициран орган (NB)  № 1957 за оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, водомери, разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, електромери за активна енергия , топломери и компоненти за топломери и  измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количество течности  различни от вода.

Повече информация може да намерите тук

повече..

Световен ден на метрологията, 20 май 2014 г.

07.04.2014 16:50:35

Световният ден на метрологията, 20 май, отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г.  - договорът, който осигурява основата на кохерентна система за измервания по целия свят.

Избраната тема за 2014 г. е „Измерванията и глобалнoто енергийно предизвикателство”.

Присъединявайки се към международното отбелязване на деня на метрологията, Българският институт по метрология, Съюзът на метролозите в България и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор организират редица събития, между които:

1. XI-та Национална научно-практическа конференция „Метрология 2014”

2. Ден на откритите врати в БИМ

С допълнителна информация, свързана с отбелязването на празника на метрологията, сроковете и условията за участие в конференцията, бихте могли да се запознаете от ТУК.

повече..

Въвеждане на лятно часово време в Република България

18.03.2014 17:13:22

Уважаеми Госпожи и Господа,

Съобщаваме Ви, че в изпълнение на постановление N° 94 от 13 март 1997 г. на Министерския съвет, на 30 март 2014 г. в 03:00:00 ч. местно време се въвежда лятно часово време. Тогава часовниците се преместват с 1 (един) час напред.

 

повече..

Eurachem организира семинар на тема „Качеството в аналитичните измервания”

07.01.2014 12:02:44

През месец май 2014 г. в гр. Лисабон, Португалия, Eurachem организира семинар на тема  „Качеството в аналитичните измервания”.
Семинарът е посветен на 25-годишнината от създаването на Eurachem и включва сесии, на които ще бъдат обсъдени последните достижения в областта на метрологията в химията.

 

Програмата на събитието е на разположение на уеб страницата на семинара: (http://eurachem2014.fc.ul.pt).

повече..

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ - 125 години Закон за мерките и теглилките

20.11.2013 12:01:57

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с 125-годишнината от приемането на първия наш Закон за мерките и теглилките на 22 ноември 2013 г., българските метролози отбелязаха празника с национална конференция. Форумът под патронажа на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойневсе организира от Българския институт по метрология (БИМ) съвместно с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Съюза на метролозите в България (СМБ).

На конференцията бяха представени презентации както от страна на организаторите- БИМ, СМБ, ДАМТН, така и от Технически университет – София, Националнаспортнаакадемия “ВасилЛевски", фирма” Унисист инженеринг”ООД и Центързаизпитване и европейска сертификация ЕООД (ЦИЕС).

Презентация:Българският институт по метрология 125 годи след приемането на първия закон за мерките и теглилките – инж.химик Димка Иванова, и.д.председател на БИМ

повече..

Връщане към астрономическото часово време в Република България

08.10.2013 16:16:46

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съобщаваме ви, че в изпълнение на Постановление № 94 от 13 март 1997 г. на Министерския съвет връщането към астрономическото часово време, ще се извърши в 04:00:00 ч. местно време на 27 октомври 2013 г., когато часовниците се връщат с 1 (един) час назад.

повече..

Министерският съвет стартира Инициатива за дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина

04.10.2013 18:27:44

Министерският съвет стартира

Инициатива за дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина

 

За първи път в държавната администрация в България ще се проведат дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина. Кандидатите ще могат да кандидатстват за най-малко 300 стажантски позиции, в 27 професионални направления, обявени от 61 структури на държавната администрация. Кандидатстването е изцяло онлайн на Портала за студентски стажовеhttp://staj.government.bg/. Инициативата се провежда под патронажа на заместник министър-председателя по икономическото развитие г-жа Даниела Бобева.

повече..

Приета е ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА НА БИМ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕТАЛОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

03.09.2013 09:42:46

С решение от 14.08.2013 г. Министерски съвет прие Дългосрочна програма за развитие на националните еталони на Република България за периода 2013 – 2017 г.

Програмата за развитие на националните еталони е стратегически документ със средносрочен характер, чрез който Правителството на Република България изразява своята подкрепа за развитието на националните еталони и международното признаване на измерванията, извършвани в страната. Тя включва кратък отчет за изпълнението на предходната Дългосрочна програма и предложение за развитие на националните еталони за периода 2013 – 2017 г. Програмата е разработена въз основа на мисията, визията и стратегическите цели на БИМ, както и политиките и програмите на международните организации по метрология, в които Република България членува.

Предложението за развитие на националните еталони по области на измерване е направено на основата на данните за състоянието и приоритетите за развитие на българската икономика, резултатите от „Маркетингово проучване за подобряване на услугите на БИМ, предоставяни на бизнеса”, информация за нуждите от метрологична проследимост на българските органи за оценка на съответствието и собствен опит.

Програмата надгражда изпълнението на предходната Програма и определя насоките за развитие на националните еталони, дейностите за изпълнение и източниците за финансирането им.

Реализацията й ще даде възможност БИМ да предоставя нови и/или подобрени услуги за бизнеса и държавните институции като:
поддържа, разширява и подобрява международно признатите възможности за калибриране в изпълнение на Споразумението за взаимно признаване на националните еталони и на свидетелствата от калибриране и измерване, издавани от националните метрологични институти (CIPM-MRA);
oрганизира междулабораторни сравнения за лаборатории за калибриране и изпитване;
произвежда и сертифицира сравнителни материали;
предлага научни и приложни проекти на национално ниво.

По този начин националният метрологичен институт ще съдейства за повишаване на конкурентноспособността на българската индустрия и гарантиране на законовите изисквания и задължения, свързани с измервания.

повече..

19.08.2013 16:03:30

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б, на основание 101а и 101б ЗОП, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: “Изработване на знаци и носители на знаци, удостоверяващи резултатите от метрологичния контрол на средства за измерване, защитни стикери и стикери УБП за 2014 г.”

Настоящата покана е изготвена с цел да Ви, помогне да се запознаете с условията на процедурата и да подготвите своите оферти за участие по реда на ЗОП.

 При съгласие от Ваша страна, офертите, адресирани до и.д.председателя на БИМ ще се приемат в деловодството на института, стая 218, ет. 2, гр. София 1040, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б.

За контакти:

 инж. Петя Банева – началник на отдел “Управление на собствеността”

тел: 02/873 52 75; 9702 707; факс: 02/ 9702 777;

 Стефка Христова - главен директор на ГД МИУ

тел: 02/9702 739; 873 52 98;

Документацията е безплатна и може да я изтеглите от тук

повече..

Обществена поръчка с предмет: Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди» - отваряне на ценови оферти

29.07.2013 16:47:34

Обществена поръчка с предмет: Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди» с обособени седем лотове - отваряне на ценови оферти  

повече..

Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

08.07.2013 17:24:50

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 Български институт по метрология (БИМ), гр. София, бул. « Г.М.Димитров » № 52Б Ви кани да участвате в процедура за обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: Абонаментна техническа поддръжка (обслужване) на съоръжения за климатизация в технологични  помещения (лаборатории) на Български институт по метрология по 2 обособени позиции

 

Документацията е безплатна и може да се изтегли от тук

повече..

БЪЛГАРСКИЯТ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ СЕ ВКЛЮЧВА В ЕВРОПЕЙСКАТА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРОГРАМА В ОБЛАСТТА НА МЕТРОЛОГИЯТА

06.06.2013 14:26:54

05 Юни 2013

Министерският съвет одобри участието на Българския институт по метрология в Европейската метрологична програма за иновации и изследвания (EMPIR), която се финансира по Договора за функциониране на Европейския съюз.

Решението на правителството ще позволи на института да се приобщи към най-добрите постижения в метрологията и да се развие като национален метрологичен център, предоставящ допълнителни дейности. Такива са метрологичните услуги за специфични потребители в страната и в по-широк регион, с което се подкрепя и усъвършенстването на технологиите; работата по проекти на високо научно и техническо ниво; формирането на тясноспециализирана институционална компетентност („centres of excellence”) в определени области на измерването; възможности за прилагане на повече иновации.

Финансовият ангажимент на страната се определя в съответствие с правилата на Европейската организация на националните институти по метрология и включва държавно участие за период  от 10 години.

С решението за участие в EMPIR БИМ ще стане един от 5-те новоприсъединили се национални метрологични институти към 22-те страни - участнички в европейската научно-изследователска програма в метрологията.

 

повече..

Прессъобщение на EURAMЕT

29.05.2013 13:05:39

Прессъобщение на EURAMЕT                                                                                       

Ане Трумпфелер                                                                                                                                                                     

Служител връзки с обществеността

Phone: +49 531 592 1965

E-Mail: anne.trumpfheller@euramet.org                                                                                      

 

22 май 2013 г.


 

Наука за закуска:
Носител на Нобелова награда подкрепя новата Европейска програма в областта на  метрологията

 

Представители на ключови европейски институции като Европейския парламент, Европейската комисия и страни членки на ЕС се срещнаха, за да се запознаят с бъдещето на европейските научни изследвания в областта на метрологията. Д-р Кристиан Елер, член на Европейския парламент, беше домакин на работна закуската  в подкрепа на  EURAMET (Европейска асоциация на националните метрологични институти) в стремежа й да създаде нова програма за научни изследвания за европейската  метрология. "Научните изследвания в областта на метрологията са не само важен фактор за качеството на европейското производство. Те подкрепят по-нататъшното развитие в области като здравеопазване, сигурност и енергетиката. "

Между изказалите се на заседанието беше носителят на Нобелова награда проф. д-р Клаус фон Клитцинг, който даде отговор на въпроса защо предложената Европейска програма за иновации и научни изследвания в областта на метрологията (EMPIR) е от съществено значение за бъдещето на Европа. Клитцинг, началник на отдел в Института Макс Планк по изследване на твърдото тяло, изнесе една вдъхновяваща реч: " Страните по целия свят инвестират много пари за метрология. Новата програма EMPIR поддържа начина, по който съвременната наука работи. Тя гарантира международно сътрудничество, високи научни постижения и трансфер на технологии. "

Андре Боер, Директор в Krohne Холандия е убеден, че резултатите от новата програма за научни изследвания ще имат положително въздействие върху европейската индустрия. "Ние често приемаме постиженията в областта на метрологията за даденост. Но без метрология, компания като Krohne не би могла да съществува. Индустрията се нуждае от метрология”. Не само индустрията ще се възползва от EMPIR, както твърди и Елена Сантяго Сид, Главен директор на CEN и CENELEC: "Метрологията наистина е от съществено значение за качеството на стандартизацията. Твърдо сме решени да разширим сътрудничеството между нашите организации и да сближим по-тясно общностите на научните изследвания и на стандартизацията”. Роберт-Ян Смит, Генерален директор на Генерална дирекция за научни изследвания и иновации има ясни цели за програмата:" С EMPIR ние ще гарантираме конкурентоспособността и благосъстоянието на европейските граждани. Това ще бъде постигнато чрез изграждане на капацитет, бързо внедряване на резултатите в индустрията  и процесите на стандартизация, както и чрез приноса за справяне с големите обществени предизвикателства.”

До сега, настоящата програма на EURAMET - Европейска научно-изследователска програма в областта на метрологията (EMRP) –  създаде почти 100 проекта и допринесе за по-тясно сътрудничество между метрология и индустрия. Ако бъде одобрена, EMPIR ще бъде реализирана от членовете и партньорите на EURAMEТ със значителна финансова подкрепа от предстоящата  Европейска инициатива Хоризонт 2020. За изпълнението на  EMPIR  е необходимо предложението на Европейската комисия да бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Работната закуска подкрепя тези следващи стъпки по пътя към EMPIR. "EURAMET оценява истинския дух на сътрудничество не само в научно-изследователски проекти, а също и между Европейския съюз и метрологичната общност”, подчертава д-р Камал Хосеин, председател на EURAMET. "Благодарни сме за тази невероятна възможност да демонстрираме разнообразието и значението на метрологията. Бихме искали да благодарим на всички привърженици и участници, както и на д-р Елер за организирането на това събитие”.

EURAMET

Secretariat

Bundesalleеe 100

38116 Braunschweig, Germany

Phone: +49 531 592 1960

Fax:  +49 531 592 1969

secretariat@euramet.org

www.euramet.org

 

От ляво на дясно: Кристиан Елер, член на Европейския парламент; Йорн Щенгер, Заместник председател  на EURAMET за EMRP; Роберт-Ян Смит,  Главен директор на Главна дирекция  за научни изследвания и иновации; Клаус фон Клитцинг, носител на Нобелова награда по физика; Камал Хосеин, Председател на EURAMET; Елена Сантяго Сид, Главен директор на CEN-CENELEC и Андре Боер, Директор на Krohne Холандия

повече..

Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

30.04.2013 12:15:07

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

От днес 30.04.2013 г. влиза в сила  Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология, приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 от 19 април 2013 г., обнародвана в „Държавен вестник“ брой 40/30.04.2013г.

За започналите, но неприключили производства  се събират таксите по отменената вече тарифа.

повече..

Публична покана за сключване на договор с предмет „Осигуряване на сигнално охранителна дейност”

18.04.2013 12:01:29

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. „а” Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана за избор на изпълнител за сключване на договор по процедура за възлагане на услуга, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител, чрез публична покана за сключване на договор с предмет „Осигуряване на сигнално охранителна дейност”


Поканата за участие е публикувана на сайта на Българския институт по метрология (БИМ) www.bim.government.bg, раздел "Профил на купувача (Обществени поръчки)"

повече..

Публична покана за избор на изпълнител за „Разработване и разпространение на информационни материали относно предлаганите от БИМ електронни услуги”

17.04.2013 17:26:12

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана за избор на изпълнител за сключване на договор по процедура за възлагане на услуга, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител, чрез публична покана, за сключване на договор с предмет:

Разработване и разпространение на информационни материали относно предлаганите от БИМ електронни услуги 

Дейността се изпълнява в рамките на проект “Оптимизиране на процесите по предоставяне на услуги на Българския институт по метрология /БИМ/. БИМ – доставчик на електронни административни услуги”.

Договор №: 10-31-19/13.07.2011 г.

Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по Оперативна програма „Административен капацитет”


Място и срок за подаване на офертата: гр.София, Български институт по метрология, бул. "Г. М. Димитров" № 52Б, ет.2 в стая № 218 – деловодство до 17.00 ч. на 26.04.2013 г.

 

Повече информация и разяснения по документацията бихте могли да намерите тук.

повече..

Регистриране на фирми, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства

15.03.2013 15:24:09

Уважаеми госпожи и господа,

Съгласно последното изменение на Закона за данък добавена стойност, чл. 118, ал. 5 (обн. в ДВ бр. 23 от 08.03.2013 г.), лицата, извършващи сервиз и ремонт на фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД), трябва да бъдат регистрирани в Български институт по метрология (БИМ).

От 18.03.2013 г. в БИМ ще се приемат документи (по реда на глава седма от Наредба №Н-18 от 2006 г. на МФ) за регистриране на фирми, извършващи сервиз и ремонт на ФУ и ИАСУТД.

Издаването на удостоверенията за регистрация ще се извърши след публикуване на необходимото изменение на Наредба №Н-18 от 2006 г. на МФ.

Примерна форма на заявлението за регистриране фирма за сервиз и ремонт на ФУ/ ИАСУТД можете да изтеглите от ТУК.

Заявлението с придружаващите го документи се приемат на ръка или по поща всеки ден от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 часа на гише „Административно обслужване” на адрес:

1040 гр.София,

бул. „Г.М.Димитров” № 52 Б.

 

Таксата за регистриране на ремонтни и сервизни фирми за поддръжка на ФУ/ ИАСУТД е 50,00лв.

повече..

БИМ - акредитиран орган за междулабораторни сравнения

20.12.2012 14:51:47

От 19.12.2012 г. БИМ е акредитиран като организатор на междулабораторни сравнения - сертификат R 019съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043 от RvA.

повече..

Утвърдена е "Методика за проверка на системи за улавяне на бензинови пари"

07.11.2012 16:05:41

В изпълнение на изискванията на действащото национално законодателство в областта на измерванията Българският институт по метрология разработи "Mетодика за проверка на системи за улавяне на бензинови пари No МП-Н-16/УБП Етап II/2012". Методиката се отнася за проверка на системи за улавяне на бензинови пари (СУБП), които се отделят при зареждане с бензин на моторни превозни средства на бензиностанции. Прилага се при извършване на първоначална, последваща и проверка след ремонт.

повече..


Този сайт е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България по Договор № BG 161РО 003-4.3.01-0002-С0001 от 08.09.2009 г. - "Подобряване на инфраструктурата по качество и на предлаганите от Българския институт по метрология услуги – фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Български институт по метрология и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.